สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบหนังสือเข้าห้องสมุด

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ส่งมอบหนังสือเข้าห้องสมุด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งมอบหนังสือสภาพดีแก่สภาวิศวกร จำนวน 585 เล่ม สำหรับนำเข้าห้องสมุดเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกวิศวกรและประชาชนทั่วไปในการศึกษาหาความรู้

ชมภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1Q81NHeG24MT5722Z_8ngj4-aVw-VidHD?usp=share_link

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี