สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรม workshop รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริผศ.ศุภร แท่นแก้ว นางสาวมาลีรัตน์ ศรีเดช และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม workshop รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" จ.สุพรรณบุรี

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี