สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมสนุก ไอเดียบรรเจิด ติดพันจนแทบไม่อยากกลับบ้าน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

กิจกรรมสนุก ไอเดียบรรเจิด ติดพันจนแทบไม่อยากกลับบ้าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร โดยได้เชิญ อ.ฉัฐวัฒน์ ภักดี ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม จากบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) มาเป็นวิทยากร ภายในงานเน้นการเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย สนุกสนาน พร้อมด้วยเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทำให้นักศึกษาสามารถคิดและถ่ายทอดความสร้างสรรค์ และยังสามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ในการพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับอาหารได้อย่างสุดปังอีกด้วย

#TeamBA #BA_CDTI #CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี