สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร รร.จิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร รร.จิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 – 20.30 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรสถาบันร่วมงาน“ งานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ วันครู ประจำปี พ.ศ. 2566”  จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบโล่และเกียรติบัตร โดยร่วมแสดงความยินดี กับ นางชุติมาวรรณ  แก้วจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นและ นายศุภดิศ สงวนนวน หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EqJ5kruySqxEr8_ZBOWDNSgBdMxe29nO_6RcDEbAv4K3n.Q?e=pkYF2I

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี