สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร รร.จิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร รร.จิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 – 20.30 น. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรสถาบันร่วมงาน“ งานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์ วันครู ประจำปี พ.ศ. 2566”  จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบโล่และเกียรติบัตร โดยร่วมแสดงความยินดี กับ นางชุติมาวรรณ  แก้วจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นและ นายศุภดิศ สงวนนวน หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก (ขส.ทบ.) ถนนประดิพัทธ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EqJ5kruySqxEr8_ZBOWDNSgBdMxe29nO_6RcDEbAv4K3n.Q?e=pkYF2I

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี