สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมสถาบัน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Ian R J Larmour ประธานกรรมการบริหาร และ Mr. Vinoth Prakash ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถาบัน Hotel and Tourism Management Institute (HTMi), Switzerland ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวมทั้งแนวทางการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างสองสถาบันในอนาคต โดยมี ดร.ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์ กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคมและการศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ร่วมเข้าประชุมด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkVCBsmaCytOswuBOAY24qABwA7LOam2pMksm1Izj9CRxg?e=QH75rf

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี