สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมสถาบัน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับ Mr. Ian R J Larmour ประธานกรรมการบริหาร และ Mr. Vinoth Prakash ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถาบัน Hotel and Tourism Management Institute (HTMi), Switzerland ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถาบันและหารือความร่วมมือด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวมทั้งแนวทางการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างสองสถาบันในอนาคต โดยมี ดร.ปฏิภาณ บัณฑุรัตน์ กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคมและการศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ร่วมเข้าประชุมด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkVCBsmaCytOswuBOAY24qABwA7LOam2pMksm1Izj9CRxg?e=QH75rf

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี