สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ สังกัด งานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต)

ระดับปริญญาตรี