สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรสถาบัน ฯ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "ดนตรีในพิธีการ" โดย ครูปิ๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดงดนตรีไทย รศ.ดร.ภัทร คมขำ หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอนันต์ ศรีระอุดม กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดูภาพเพิ่มเติม:
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtIUWJcHw-RCpa-4Pl0edQMBqmq2vaszRtkkwgbSYNKOhQ?e=aaef0I

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี