สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับรางวัลกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ครูนครินทร์ หิรัญน้อย ครูประจำสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคณะทีมครูที่ปรึกษาโครงงาน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนเข้าร่วม "กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา :Smart Invention & Innovation ประจำปีการศึกษา 2566" ภาคใต้ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 2 ชิ้นงาน
1. ตู้อบฆ่าเชื้อกล่องพัสดุด้วยแสง UV-C นำเสนอผลงานโดย นายธนัท สวัสดิ์ผล ชั้นปีที่ 3 และครูที่ปรึกษา นายณัฐดนัย ภูมิรินทร์
2. เครื่องฟอกอากาศด้วย UV-C & Ozone นำเสนอผลงานโดย นายภัทรพล ธีระอรรถ ชั้นปีที่ 3 และครูที่ปรึกษา นายนครินทร์ หิรัญน้อย
โดยเครื่องฟอกอากาศด้วย UV-C & Ozone ผลรางวัลได้รับรางวัล 3 ดาว (จาก 5 ดาว) เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาทจากการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 ชิ้นงาน
1. ชุดอุปกรณ์คำนวณค่าไฟอัตโนมัติ สำหรับหอพัก นำเสนอผลงานโดย 1.นายภาคิน โภชนพาณิชย์ 2.นายปัญพล อุษสาธิต 3.นายอภิสิทธิ์ แป้นแหลม (ชั้นปีที่ 3) และครูที่ปรึกษา นายเอกชัย สบายจิตร ผลรางวัลได้รับรางวัลระดับ4 ดาว (จาก 5 ดาว) เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท จากการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี