สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI ร่วมจัดนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-จีน

CDTI ร่วมจัดนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-จีน

เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรสถาบัน และนักศึกษาโครงการความร่วมมือสัมพันธ์ไทย-จีน เข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ และร่วมพิธีเปิดป้าย สถาบันภาษาจีน และการศึกษา อบรม ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวรวิหารและประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ประธานพิธีฝ่ายไทย นำคณะรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมบูธนิทรรศการความร่วมมือไทย-จีนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และความสัมพันธ์ด้านการศึกษาไทย-จีน และร่วมพิธีเปิดป้าย สถาบันภาษาจีน และการศึกษา อบรม ด้านเทคนิคและอาชีวะ  ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ดูภาพเพิ่มเติม:
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ei0q-ZUJXC5Hrp6WKXQLEgMBVkMRzBFURUAaDaSDn2RZ8g?e=AhOLHh

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี