สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดี ในโอกาสที่ได้เข็มเสมาคุณูปการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ในโอกาสที่ได้เข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี