สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายพระพร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และถวายบัตรอวยพร ดอกไม้ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EiQGaknR-Y1Fg4Fj9vkaUK4BpGUFD-MN2_J_eRa30VOMWQ?e=cC1T4D

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี