สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย อาคาร 605 โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดี พร้อมคณาจารย์ ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำหลักสูตร แผนการเรียน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของสถาบัน โดยนักศึกษาใหม่ได้ร่วมอบรมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eq6gXD5bbXZJlSC3dNxaJGIBDacAS2JVLL_Ipv601BoeMw?e=AWUFWx

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี