สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ผลคะแนนรวมปฏิบัติ+ทฤทฎี "นายฐิติศักดิ์ จารุพุทธิศิริพจน์" นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาช่างยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ฝึกซ้อมโดยครูสาขาช่างยนต์ จาก 30 สถาบันในประเทศตัวแทนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพได้คะแนนรวมเป็นลำดับที่ 10

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี