สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ
     
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.  รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการในประเด็นต่าง ๆ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร (611) โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม: https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EuM4JE4svERGlwFSMOezkrQB_5CirVq4M9bXe5erKxr-TQ?e=zCapuT

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี