สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 5 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมถวายบัตรอวยพร และแจกันดอกไม้ หน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

ชมภาพเพิ่มเติม: https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErFKHK4xAB9DoaJ7afvcAlIB94K1vwnma1-q3bI9J9IK6Q?e=8pPaiD

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี