สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันจักรี 6 เมษายน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี
อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยให้ความระลึกถึงกว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

 

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี