สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จัดนิทรรศการกับภาคีเครือข่ายอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ครบรอบ 12 ปี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมจัดนิทรรศการกับภาคีเครือข่ายอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ครบรอบ 12 ปี จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร งานนิทรรศการโครงการ "อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ครบรอบ 12 ปี " ณ จังหวัดนครปฐม นำโดยรองศาตราจารย์ ดร.อรรณพ  ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมตัวแทนคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จ พระราชดำเนิน ฯ ทั้งนี้ผู้ประกอบการอิสระของเครือข่ายอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ที่ร่วมออกบูธนิทรรศการ ล้วนผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของหน่วยฝึกอบรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม : 
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ei0qfmlpmqFNvsJPXCNBhV4BAoyTOgCGecH_J0pC0-XkOQ?e=tgW736

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี