สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สวัสดีปีใหม่ไทย 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สวัสดีปีใหม่ไทย 2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการการดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 โดยบุคลากรและนักศึกษาร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โถงชั้น 1 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ehx9wZ_9afRAofwj0tsivbIBcx15EDfUgQ3lxi-KzBUKUw?e=H5zACB

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี