สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานประกาศนียบัตร รางวัลเรียนดี รางวัลการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ กิจกรรมกีฬา และทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในงานปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นำโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบัน คณะแขกรับเชิญผู้มีเกียรติจากสถานประกอบการ และผู้ปกครองนักศึกษาร่วมรับเสด็จ ฯ  

ชมภาพเพิ่มเติม : 
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EkYp0xYxIVBEnG1ITxTIDRIB5J_fzkBrRf7W_Fw0e0Klrw?e=PYWhgI

ภาพข่าวพระราชสำนัก :
https://www.dailymotion.com/video/x8jz90j

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี