สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การศึกษาการปรับลดเต้าเจี้ยว และขิงในสูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่ไหหลำ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การศึกษาการปรับลดเต้าเจี้ยว และขิงในสูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่ไหหลำ

โดย คุณชนาพรรณ บัตรพรรธนะ และคุณจันจิรา ตันติวานนท์  คณะบริหารธุรกิจ
ที่ปรึกษา อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร คณะบริหารธุรกิจ

น้ำจิ้มข้าวมันไก่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของโรงงานเมื่อนำสูตรที่ได้รับมาทำการทดสอบ พบว่ารสชาติของน้ำจิ้มยังไม่เป็นไปตามที่ผู้บริโภคต้องการ มีรสชาติที่เค็มจนเกินไปและมีความเผ็ดร้อนมากเกิน ทางผู้วิจัยจึงนำปัญหาดังกล่าวมาปรับสูตร โดยปรับลดปริมาณเต้าเจี้ยวที่มีผลต่อความเค็มและปรับลดปริมาณขิงที่มีผลต่อความเผ็ดร้อน เพื่อให้ได้น้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=W2whxzBIQXk

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021” คลิก!!

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี