สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

เครื่องอบช้อนโดยฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV-C

www.cdti.ac.th uv c www.cdti .ac .th uv c image 11b9d6d0 866c dce2 4179 b4109c910026 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เครื่องอบช้อนโดยฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV-C

โดย คุณกัณฑ์อเนก ทิฐิศานต์ศิริ, คุณเมธาพัฒน์ ดีแท้ และคุณเมธาวิน ดีแท้
ที่ปรึกษา อ.จีระ สังเกตกิจ และ อ.เจษฎา ตั้งมงคลสุข

เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัส Corona 2019 ที่เกิดจากการสัมผัสกับเชื้อที่ปนเปื้อนกับวัตถุของใช้ส่วนตัว โดยปกติแล้วโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพได้ให้นักเรียนนำช้อนส้อมและแก้วน้ำส่วนตัว มาใช้ในการรับประทานอาหารกลางวัน เพราะสุขลักษณะเป็นเรื่องสำคัญ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องอบช้อนโดยฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV-C เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://youtu.be/8wBZtRUBxAc

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021”

ระดับปริญญาตรี