สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับ ปวช. รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 ประเภทวิชา 7 สาขา
รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 พฤษภาคม 2566

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
– สาขาช่างยนต์
– สาขาช่างกลโรงงาน
– สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
2. ประเภทวิชาคหกรรม
– สาขาอาหารและโภชนาการ
3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครเรียนได้ที่: https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร 0-2282-6808 ต่อ 3054

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี