สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี นศ. รับพระราชทานรางวัล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดี นศ. รับพระราชทานรางวัล

เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยมีนักศึกษา โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาที่ได้รับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ระดับประเทศ จำนวน 1 คน คือ นายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์ สาขางานเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี