สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี