สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย นครเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย นครเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันอาจารย์นักศึกษาจีนและต่างประเทศโครงการนวัตกรรมปฏิบัติทางวิศวกรรม (Engineering Practice Innovation Project : EPIP และร่วมประชุมกับศูนย์วิจัยและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมการปฏิบัติทางวิศวกรรม หน่วยงานดำเนินการ : มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจิน วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าเทียนจิน วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจินโป๋ห่าย ลูปันเวิร์คช็อปเอธิโอเปีย ลูปันเวิร์คช็อปโปรตุเกส ลูปันเวิร์คช็อปประเทศไทย คณะครูและนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน และในการนี้สถานีโทรทัศน์แห่งเมืองเทียนจิน สัมภาษณ์นักศึกษาเกี่ยวกับการรับทุนโครงการสาขาวิชานานาชาติลูปันเวิร์คช็อปประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทคนิคอาชีวศึกษาเทียนจิน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจี

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ep5C3X1nYHpJmVSzkZpjDzIBO40jvd7UduKZItHoPc4Vvw?e=kwHZhP

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี