สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การพัฒนาหุ่นยนต์สี่ขาต้นแบบสำหรับการศึกษาเรียนรู้

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การพัฒนาหุ่นยนต์สี่ขาต้นแบบสำหรับการศึกษาเรียนรู้
โดย ดร.อุดมศักดิ์ แก้วมรกต และ อ.ลภัส พูลเพิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความสนใจในการใช้หุ่นยนต์สี่ขาในงานสำรวจสภาพแวดล้อมมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยการเคลื่อนที่แบบขามีจุดเด่นหลายด้าน เช่น สามารถเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบ ข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างรวดเร็ว โดยงานวิจัยนี้ได้พัฒนาขาทั้งสี่โดยใช้การเคลื่อนที่ขาแบบคู่ขนาน ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้วัสดุที่มีจำหน่ายในท้องตลาดในประเทศ เหมาะกับการใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ต่อไป

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=qFK-t_MkW-Y
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี