สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การพัฒนาเครื่องผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การพัฒนาเครื่องผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย์ 
โดย รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรนวัต

เศษอาหารและวัสดุอินทรีย์จากครัวเรือน โรงอาหาร หรือจากการแปรรูปสินค้าเกษตรกลายเป็นขยะจำนวนมาก การกำจัดด้วยการย่อยสลายทางธรรมชาตินั้นใช้เวลาและทรัพยากรมาก อีกทั้งต้องเติมสัดส่วนของวัสดุคาร์บอนลงในขยะที่จะกำจัด นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้การย่อยสลายโดยจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายเศษอาหารได้รวดเร็วกว่าการฝังกลบ มีกลิ่นเหม็นรบกวนต่ำ และสามารถกำจัดขยะได้โดยไม่จำเป็นต้องเติมวัสดุคาร์บอน

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=FkNrpBmycxU
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี