สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ระบบบันทึกข้อมูลเอนไซม์ในอาหารสัตว์ ผ่านการบันทึกภาพผ่านระบบ Cloud

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระบบบันทึกข้อมูลเอนไซม์ในอาหารสัตว์ ผ่านการบันทึกภาพผ่านระบบ Cloud

โดย รศ.ดร.วรา วราวิทย์ และ อ.กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบจะทำการตรวจจับและบันทึกข้อมูลระดับค่าเอนไซม์ในอาหารเลี้ยงสัตว์เชิงอุตสาหกรรม เพื่อให้สัตว์มีการเจริญเติบโตที่ดีจากอาหารที่ถูกควบคุมคุณภาพ ระบบจะใช้กล้องบันทึกภาพแถบทดสอบระดับสารเคมีแบบ
อัตโนมัติ จากนั้นจะทำการประมวลผลและบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ทดแทนการใช้แรงงานคน เพื่อลดภาระและข้อผิดพลาดในการทำงาน

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=nXbOKbQ4nK8
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี