สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

14 พฤษภาคม 2566 เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม เข้าคูหา มาเลือกตั้ง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

14 พฤษภาคม 2566 เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม เข้าคูหา มาเลือกตั้ง

> บัตรสีม่วง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เลือก ส.ส. ที่ชอบ)
> บัตรสีเขียว แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรคการเมืองที่ใช่)

ดูรายชื่อพรรค และ ส.ส.เขตของตนเอง https://www.vote62.com/candidates/
ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี