สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  หารือทางวิชาการ และเยี่ยมชม CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

คณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  หารือทางวิชาการ และเยี่ยมชม CDTI

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566  รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมระหว่างสถาบัน ฯ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ฯ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า  

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErK-aXBIAR1Hh7yOSO7W9VoBkM83I2RC5OHF9QUkU2-ZvA?e=rOBHO3

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี