สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Egyb7UwltexOsw4Zw_q8nIEBVls1pFux1lCfZbvtVxWp_Q?e=oy0koZ

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี