สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับ นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในโอกาสได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็น "ผู้บริหารดีเด่น" และนายอรรถพล พลอยประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยวัดผล ในโอกาสได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็น "ครูดีเด่น' ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู พ.ศ. 2564 ในงานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์วันครู ประจำปี พ.ศ.2565 จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี