สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับ นางจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในโอกาสได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็น "ผู้บริหารดีเด่น" และนายอรรถพล พลอยประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยวัดผล ในโอกาสได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็น "ครูดีเด่น' ในกิจกรรมเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู พ.ศ. 2564 ในงานเลี้ยงสังสรรค์ สายสัมพันธ์วันครู ประจำปี พ.ศ.2565 จัดโดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี