สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการ CDTI ก้าวไกลด้วย Teamwork “ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล”

image 750x 647560f157053 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ CDTI ก้าวไกลด้วย Teamwork “ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล” ณ โรงแรมแซนดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรได้รับรู้นโยบายและแผนพัฒนาสถาบันระยะ 5 ปีและเสนอแนะออกความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีผ่านกิจกรรมกลุ่ม Mission to the Moon นอกจากนี้บุคลากรได้กราบสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และฟังบรรยายจากศูนย์การศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1-wAW8K9hIu_SPi_Iw5437YDy2qXq5T_m

ปภาภรณ์/ข่าว

 image 750x 647560eca3ba6 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 647560f4d1d63 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 64756433e82ef 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6475639bdccb4 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 64756506c63db 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 647565397380c 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 647564fb8e047 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 647564fe02fd4 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6475618041291 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 647565023d7cb 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6475617ea5068 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 64756504979a2 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 647564dcc382c 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 647564f82fffa 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 647564f27912d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 647564e595f44 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี