สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมเลือกชมรมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาเลือกชมรมที่เพื่อฝึกทักษะตามความสนใจ มีชมรมจำนวน 12 ชมรม ดังนี้ชมรมดนตรีไทย ชมรมพลังงานและระบบขับเคลื่อน ชมรมศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อการอาชีพ ชมรมจิตอาสา ชมรมดนตรีคลาสสิค ชมรมคอรัส ชมรมโรบอทชมรมดนตรีสากล ชมรม a-math ชมรม crossword ชมรมนาฏศิลป์ และวัฒนธรรมไทย และชมรมกีฬา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี