สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.)

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) ครั้งที่ 64 (1/ปีการศึกษา พ.ศ. 2567) ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตาม รายงานและชี้แจ้งความคืบหน้าการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค และคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญ อาทิ การรายงานผลและประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน พิจารณาเปิดการรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานกับสถาบันให้หน่วยงานที่ต้องการ พิจารณาให้พนักงานสถาบันสายวิชาการ ลาศึกษาต่อปริญญาเอก รายงานผลกิจกรรมสัมมนาประจำปีของสถาบัน “โครงการ CDTI ร่วมใจไปด้วยกัน” และผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นต้น การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 2119 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการบริหารงานบุคคล (กบค.) 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี