สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการปรับมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการปรับมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ

www.cdti.ac.th poster 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการปรับมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี