สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ และหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รอบมิถุนายน 2567

เปิดรับสมัครแล้ว! ด่วน!!! รอบมิถุนายน 2567 หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ และหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร สำหรับท่านใดที่วุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหารหมดอายุแล้ว สามารถสมัครอบรมได้เลย หรือผู้ที่ยังไม่เคย สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมได้ตามตามกฎหมาย (อายุรับรอง 3 ปี) ซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหาร จะต้องมีการผ่านการอบรม โดยทั้งส่วนของเจ้าของ หัวหน้างาน รวมถึงพนักงานภายในร้าน หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดและมีโทษปรับได้ (ตามมาตรา68) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 5

หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 08.30-17.00 น.
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 08.30-13.00 น.

————————————-
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567
เวลา 08.30-17.00 น. (08.30 น. – Onsite เริ่มลงทะเบียน หน้างาน / – Online เช็คชื่อผ่านระบบ Zoom)
สำหรับ บุคคลทั่วไป เจ้าของกิจการ/ร้านอาหาร ผู้จัดการ ผู้ดูแล
หัวข้อการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
( ภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมงภาคการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 1 ชั่วโมง )
จำนวนไม่เกิน 50 คน/รุ่น
1.หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำ
ที่ไม่สะอาดปลอดภัย
2.มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
3.สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
5.การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
6.การสาธิตและฝึกปฎิบัติ (เช่น วิธีการล้างผัก วิธีการล้างมือ
การล้างภาชนะ อุปกรณ์ ที่ถูกต้อง การใช้ บ่อดักไขมัน
การใช้ชุดทดสอบ เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี)
เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
1.มีระยะอบรมตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.มีระดับคะแนนการทำแบบทดสอบ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (ข้อสอบ 50 ข้อ)
ค่าใช้จ่าย 800 บาท
————————————-


หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร (หลักสูตร 3 ชั่วโมง)
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567
เวลา 08.30-13.00 น. (08.30 น. – Onsite เริ่มลงทะเบียน หน้างาน / – Online เช็คชื่อผ่านระบบ Zoom)
สำหรับ บุคคลทั่วไป พนักงานภายในร้าน อาทิ พ่อครัว/แม่ครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานเก็บจาน/ล้างจาน คนขายอาหาร
หัวข้อการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
( ภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมงภาคการสาธิตและฝึกปฎิบัติ 1 ชั่วโมง )
จำนวนไม่เกิน 100 คน/รุ่น
1.หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร
ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
2.สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร
4.การสาธิตและฝึกปฎิบัติ (เช่น วิธีการล้างผัก วิธีการล้างมือ
การล้างภาชนะ อุปกรณ์ ที่ถูกต้อง การใช้บ่อดักไขมัน
การใช้ชุดทดสอบ เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี)
เงื่อนไขในการได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม
1.มีระยะอบรมตามเกณฑ์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
2.มีระดับคะแนนการทำแบบทดสอบ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 (ข้อสอบ 20 ข้อ)
ค่าใช้จ่าย 450 บาท


————————————-
ทั้ง 2 หลักสูตรเมื่ออบรมและทำข้อสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรม ซึ่งมีอายุรับรอง 3 ปี ออกโดยทางหน่วยงานอบรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สามารถนำไปยื่นใช้ในการ ขอใบอนุญาต หรือต่อใบอนุญาตกับทางหน่วยงานราชการได้ถูกต้องตามกฎหมาย


สนใจสมัครได้ที่
Onsite – https://forms.gle/WjhPxCeLyozTHR8o6
Online – https://forms.gle/cbqx9bNjzwEaLNNL7
*ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าชำระการอบรมทุกกรณี
*การยืนยันสิทธิ์สำเร็จต่อเมื่อโอนเงินชำระแล้วเท่านั้น
*รอบอบรมเปิดเป็นรอบ Onsite หาก ไม่สะดวก สามารถเข้าอบรม Online ผ่าน โปรแกรม Zoom ได้


สอบถามเพิ่มเติม
คุณ ไพโรจน์ คลี่ฉายา(ฟร้อนท์) ผู้ประสานงานโครงการ
โทร: 084-2968621 (ในเวลาราชการ 09.00-16.30 น.)
Line: @minifbm https://lin.ee/dJQBWQn
Email: minifbm@cdti.ac.th

www.cdti.ac.th 2567 444166348 954727139780768 3179135332302012511 n สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ และหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รอบมิถุนายน 2567 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี