สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้วิจัยในโอกาสคว้ารางวัลจากประเทศมาเลเซีย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร ดร.ปัณณปภณ ใจฉกรรจ์ นางสาวจุฑาภรณ์ ขำพระราม นางสาวมินตรา รอมาลี และนางสาวอรอนงค์ ขุนจร คณะผู้วิจัยจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ITEX 2024 Silver Medal Award (รางวัลเหรียญเงิน) จากคณะผู้จัดงาน และ Special Award (รางวัลพิเศษ) จาก สมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ซุปข้นที่มีส่วนผสมของผงแป้งเมล็ดขนุนพลีเจล” ในงาน 35th International Invention, Innovation, Technology Competition and Exhibition 2024 ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้วิจัยในโอกาสคว้ารางวัลจากประเทศมาเลเซีย 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี