สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม “แซคคาไรซ์: ไซรัปจากกากรำข้าว” ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกในการประกวด Higher Education Innovation Award 2024 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขอแสดงความยินดีแก่ นายธนพล แสนดี นางสาวโชติกา สุขประเสริฐ นางสาวพิชญาดา คงเทศ นายธนะสรณ์ ศรีสิยวรรณ นายพงศพัศ คล้ายสำเภา และนายรัชนาท ทองหล่อ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ทีม “แซคคาไรซ์: ไซรัปจากกากรำข้าว” ในโอกาสผ่านเข้ารอบคัดเลือกในการประกวด Higher Education Innovation Award 2024 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีอาจารย์ ดร.ปัณณปภณ ใจฉกรรจ์ อาจารย์ ดร.พิจักษณ์ ปคุณวานิช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี