สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.

www.cdti.ac.th 2567 . . 67 1040 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อ่านรายละเอียดหรือสมัครเรียนได้ที่ https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp

สอบถามเพิ่มเติมทาง Line ID: @reg.cdti หรือโทรศัพท์ 0-2280-0551 ต่อ 3295-7

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี