สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. นำทัพเครือข่ายสถานประกอบการศึกษาดูงานกลุ่มไทยรุ่งเรือง

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายสถานประกอบการ นำคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่มไทยรุ่งเรือง เพื่อเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาล โรงงานเอทานอล โรงงานไฟฟ้าและผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล โครงการพิเศษ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง โรงผลิตสารบำรุงดิน และศูนย์เพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ โรงงานน้ำตาลสระบุรี จ.สระบุรี

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 1092 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. นำทัพเครือข่ายสถานประกอบการศึกษาดูงานกลุ่มไทยรุ่งเรือง 3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
www.cdti.ac.th img 0798 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
สจด. นำทัพเครือข่ายสถานประกอบการศึกษาดูงานกลุ่มไทยรุ่งเรือง 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี