สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ครูฝึกในสถานประกอบการ 30 ชั่วโมง สำหรับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ “

ครูฝึกในสถานประกอบการมีข้อกำหนดและบทบาทหน้าที่อย่างไร ?

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรสถาบัน ฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ครูฝึกในสถานประกอบการ 30 ชั่วโมง สำหรับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ ” เรียนคู่งาน” กับสถานประกอบการภาคีเครือข่ายสู่มาตรฐานและยั่งยืน จัดโดย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:30- 17:00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th power point 67 30 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ครูฝึกในสถานประกอบการ 30 ชั่วโมง สำหรับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ " 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี