สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมทำบุญหอพักนักเรียนนักศึกษาฯ

ขอเชิญร่วมทำบุญหอพักนักเรียนนักศึกษาฯ วันที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หอพักนักเรียนนักศึกษาฯ สำหรับผู้มีความประสงค์ร่วมทำบุญสามารถมอบเงินทำบุญได้ที่ นายอติวันทร์ ดุริยานนท์ หัวหน้างานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา

www.cdti.ac.th 2567 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ขอเชิญร่วมทำบุญหอพักนักเรียนนักศึกษาฯ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี