สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อธิการบดี สจด. รับประกาศนียบัตร THAILAND-PSF ระดับ 4

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบประกาศนียบัตร THAILAND-PSF ระดับ 4 ครูที่เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครูในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ภายในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ ผศ.ดร.ไชยวิทย์ ธนไพศาล และผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดี และร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ภูมิทัศน์อุดมศึกษาไทยในบริบทโลก: แน้วโน้มและโอกาส เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี