สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการจ้างเหมาประดับมุกไฟบนเครื่องดนตรีไทย จำนวน 30 เครื่อง

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี