สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัมน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และอาจารย์เข้าร่วมพิธี การนี้อธิการบดีกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นพระครูศรีกิตติวโรดม ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการดำเนินชีวิตและการทำงานให้ประสบความสำเร็จ”

โอกาสนี้คุณวินยุตม์ คชภักดี ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 8 นายกสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมแนะนำสมาคมแก่นักศึกษา จากนั้น ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 8 บรรยายพิเศษเรื่อง “รับมือกับอุณหภูมิปัจจุบันให้ดีก่อนจะไปวุ่นวายกับอุณหภูมิในอนาคต” และคุณเอกคุณ โพธิ์พูนศักดิ์ ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 26 บรรยายพิเศษเรื่อง “เตรียมตัวอย่างไรให้ปัง เพื่อให้พร้อมก่อนเริ่มทำงาน” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี