สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอเชิญบุคลากรสถาบัน เข้ารับฟังการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขอเชิญบุคลากรสถาบัน เข้ารับฟังการเสวนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หัวข้อ “ข้อพึงระวังการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุของรัฐ” และ “การคุกคามทางเพศที่ผู้ปฏิบัติงานพึงรู้” ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th s 78782672 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี