สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ CIO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (3/ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร กรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การปรับปรุงรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะดำเนินการจัดซื้อเพื่อทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตลอดจนงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบงานต่าง ๆ ของสถาบัน เป็นต้นการประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th 271685 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี