สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาตามแนว Constructivism

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ และอาจารย์จิระศักดิ์ อัจฉริยะยศ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนภาษาตามแนว Constructivism ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

ที่มา เพจ Facebook สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี