สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การพัฒนาหุ่นยนต์ทรงตัว 2 ล้อ สำหรับการเรียนรู้

www.cdti.ac.th image a0e0ca60 918d fa17 414f 69cbb72493c0 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
การพัฒนาหุ่นยนต์ทรงตัว 2 ล้อ สำหรับการเรียนรู้ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

การพัฒนาหุ่นยนต์ทรงตัว 2 ล้อ สำหรับการเรียนรู้

โดย อ. ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย, ดร. อุดมศักดิ์ แก้วมรกต, อ. สายัณห์ ฉายวาส และอ. ลภัส พูลเพิ่ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปัจจุบันหุ่นยนต์สองล้อที่สามารถทรงตัวได้เองมีการใช้อย่างกว้างขว้าง อาทิ การขนส่งพัสดุ การลาดตระเวน ผู้วิจัยจึงได้การพัฒนาหุ่นยนต์ทรงตัว 2 ล้อ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และเป็นสื่อการสอนสำหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับอุปกรณ์จริง และช่วยกระตุ้นความสนใจในเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติแก่ผู้เรียนมากขึ้น

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://youtu.be/m6zYzJ6qv1I?si=LCZYVTBylkXfxJ_c

รับชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ “CDTI Virtual Exhibition 2021”

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี